Tính thử đơn hàng, đây là ứng dụng để tính đơn hàng khi có nhu cầu.

Nhằm để cho khách hàng có thể nắm được số tiền đơn hàng dự tính mua hàng.

 

Tính thử đơn hàng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Please drag to the right to see more table information

STT Product name Product line Product code ĐVT Amount Unit price Into money Note
1 Tấm phẳng thu nhiệt 1250mm Bộ
7.380.000
7380000
2 N05 – 300 lít Bộ
64.310.000
64310000
3 N05 – 200 lít Series-N05 Bộ
47.770.000
47770000
4 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 300 lít Series-N02 Bộ
16.216.000
16216000
5 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 240 lít Series-N02 Bộ
13.498.000
13498000
6 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 200 lít Series-N02 Bộ
11.220.000
11220000
7 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 180 lít Series-N02 Bộ
10.334.000
10334000
8 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 150 lít Series-N02 Bộ
10.430.000
10430000
9 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 300 lít Series-N01 Bộ
15.181.000
15181000
10 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 240 lít Series-N01 Bộ
12.605.000
12605000
11 Máy nước nóng năng nượng mặt trời N01 – 200 lít Series-N01 Bộ
10.048.000
10048000
12 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 180 lít Series-N01 Bộ
9.225.000
9225000
13 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 150 lít Series-N01 Bộ
9.000.000
9000000

Ống và Phụ kiện nhựa PP-R

Please drag to the right to see more table information

STT Product name Product line Product code ĐVT Amount Unit price Into money Note
1 Ống cách nhiệt PN 20 Series-ống PPR Bộ
31.300
31300
2 Ống PN 10 Series-ống PPR Bộ
24.400
24400

Thiết bị sứ vệ sinh

Please drag to the right to see more table information

STT Product name Product line Product code ĐVT Amount Unit price Into money Note

Sen vòi phòng tắm

Please drag to the right to see more table information

STT Product name Product line Product code ĐVT Amount Unit price Into money Note

Chậu rửa Inox 304

Please drag to the right to see more table information

STT Product name Product line Product code ĐVT Amount Unit price Into money Note
1 Chậu rửa inox 304 CR-07 Series-chậu rửa Bộ
1.445.000
1445000
2 Chậu rửa inox 304 CR-11 Series-chậu rửa Bộ
1.089.000
1089000
3 Chậu rửa inox 304 CR-14 Series-chậu rửa Bộ
805.000
805000
4 Chậu rửa inox 304 – CR 01 Series-chậu rửa Bộ
499.000
499000
Add your order: 0VNĐ