Hạn chế tối đa rủi ro khi sử dụng

Tiêu chuẩn chất lượng TCVN8251:2009 của máy nước nóng năng lượng mặt trời Vitosa

Máy nước nóng năng lượng mặt trời có độ an toàn cao, hoàn toàn thân thiện với môi trường

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QCVN12-3:2011/BYT của VITOSA