• 0Items - VNĐ

    Giỏ hàng

    Close Shopping Cart
    • No product in the cart.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 VT-N01 VTS-N01 Bộ
7,200,000 VNĐ
7200000
2 VT-N02 VTS-N02 Bộ
8,350,000 VNĐ
8350000
3 VT-N04 Series-N04 VTS-N04 Bộ
11,380,000 VNĐ
11380000
4 VT-N02S500 VT-N02S500 Bộ
11,360,000 VNĐ
11360000

Ống và Phụ kiện nhựa PP-R

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Nối ren ngoài PPR Vitosa Series-ống PPR Bộ
2 Nối ren trong PPR Vitosa Series-ống PPR Bộ
3 Côn thu PPR Vitosa Series-ống PPR Bộ
4 Tê đều PPR Vitosa Series-ống PPR Bộ
5 Nối trơn PPR Vitosa Series-ống PPR Bộ
6 Lơi ( Chếch) PPR Vitosa Series-ống PPR Bộ
7 Co trơn PPR Series-ống PPR Bộ
8 Ống nhựa chịu nhiệt PN20 Series-ống PPR Bộ

Thiết bị sứ vệ sinh

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 VU-319 VU-319 Bộ
9,690,000 VNĐ
9690000
2 VU-314 VU-314 Bộ
4,290,000 VNĐ
4290000
3 VU-312 VU-312 Bộ
2,760,000 VNĐ
2760000
4 VL-680B VL- 781B-1-5-2 Bộ
2,500,000 VNĐ
2500000
5 VL-674 VL- 781B-1-5-1 Bộ
2,400,000 VNĐ
2400000
6 VL-635 VL- 781B-1-5 Bộ
2,400,000 VNĐ
2400000
7 VL-520 VL- 781B-1-4 Bộ
3,160,000 VNĐ
3160000
8 VL-597A VL- 781B-1-3 Bộ
2,460,000 VNĐ
2460000
9 VL-525 VL- 781B-1-2 Bộ
3,280,000 VNĐ
3280000
10 VL-504 VL- 781B-1-1 Bộ
1,740,000 VNĐ
1740000
11 VL-598B VL- 781B-1 Bộ
1,700,000 VNĐ
1700000
12 VL-597B VL- 781B Bộ
2,460,000 VNĐ
2460000
13 VL-781B VL- 781B Bộ
990,000 VNĐ
990000
14 VL-403 VL -403 Bộ
4,140,000 VNĐ
4140000
15 VL-788 VL -788 Bộ
1,420,000 VNĐ
1420000
16 VL-781A VL- 781A Bộ
960,000 VNĐ
960000
17 VL-752 VL -752 Bộ
1,370,000 VNĐ
1370000
18 VL-753 VL- 753 Bộ
1,930,000 VNĐ
1930000
19 VL-742 VL- 742 Bộ
1,140,000 VNĐ
1140000
20 VL-743 VL- 743 Bộ
1,260,000 VNĐ
1260000
21 VL-677W VL- 677W Bộ
4,580,000 VNĐ
4580000
22 VL-643 VL- 643 Bộ
2,240,000 VNĐ
2240000
23 VL-641 VL- 641 Bộ
2,120,000 VNĐ
2120000
24 VL-699W VL- 699W Bộ
4,580,000 VNĐ
4580000
25 VL-699 VL- 699 Bộ
1,980,000 VNĐ
1980000
26 VL-677B VL- 677B Bộ
2,120,000 VNĐ
2120000
27 VL-677A VL- 677A Bộ
1,840,000 VNĐ
1840000
28 VL-902 VL- 902 Bộ
920,000 VNĐ
920000
29 VL-670 VL- 670 Bộ
2,250,000 VNĐ
2250000
30 VL-626 VL- 626 Bộ
1,750,000 VNĐ
1750000
31 VL-584 VL- 584 Bộ
1,320,000 VNĐ
1320000
32 VL-901 VL- 901 Bộ
880,000 VNĐ
880000
33 VL-592 VL- 592 Bộ
1,900,000 VNĐ
1900000
34 VL-596A VL- 596A Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
35 Bàn cầu khối VT-2088 VT - 2088 Bộ
6,540,000 VNĐ
6540000
36 Bàn cầu khối VT-2069 VT-2069 Bộ
6,880,000 VNĐ
6880000
37 Bàn cầu khối VT-2089 VT-2089 Bộ
8,180,000 VNĐ
8180000
38 Bàn cầu khối VT-2084 VT-2084 Bộ
7,200,000 VNĐ
7200000
39 Bàn cầu khối VT-2046 VT-2046 Bộ
8,720,000 VNĐ
8720000
40 VL-596B Series-chậu rửa VL-596B Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
41 Bàn cầu khối VT-2040 Series-Bàn cầu VT-2040 Bộ
7,080,000 VNĐ
7080000
42 Bàn cầu khối VT-2074 Series-Bàn cầu VT-2074 Bộ
5,720,000 VNĐ
5720000
43 Bàn cầu khối VT-2015 Series-Bàn cầu VT-2015 Bộ
5,180,000 VNĐ
5180000
44 Bàn cầu khối VT-2030 Series-Bàn cầu VT-2030 Bộ
5,880,000 VNĐ
5880000
45 Bàn cầu khối VT-2054 Series-Bàn cầu VT-2054 Bộ
5,880,000 VNĐ
5880000
46 Bàn cầu khối VT-2085 Series-Bàn cầu VT-2085 Bộ
6,220,000 VNĐ
6220000
47 Bàn cầu khối VT-2076A Series-Bàn cầu VT-2076A Bộ
9,700,000 VNĐ
9700000
48 Bàn cầu khối VT-2091 Series-Bàn cầu VT-2081 Bộ
6,000,000 VNĐ
6000000
49 Bàn cầu khối VT-2081 Series-Bàn cầu VT-2081 Bộ
6,260,000 VNĐ
6260000
50 Bàn cầu khối VT-2087 Series-Bàn cầu VT-2087 Bộ
6,220,000 VNĐ
6220000
51 Bồn cầu thông minh VT-2896 Series-Bàn cầu VT-2896 Bộ
47,360,000 VNĐ
47360000
Cộng đơn hàng: 0VNĐ
Close menu