• 0Items - VNĐ

    My Cart

    Close Shopping Cart
    • No product in the cart.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 chậu rửa vl-753 VT-123 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
2 Máy nước nóng nlmt vl-753 Series-N01 VT789 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
3 chậu rửa vl-753 VT-456 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
4 Máy nước nóng nlmt vl-753 Series-N01 VT78888 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
5 chậu rửa vl-753 VT-14444 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
6 chậu rửa vl-753 VT-14564 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
7 Máy nước nóng nlmt vl-753 Series-N01 VT252525 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000

Ống nhựa PP-R

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Thiết bị sứ vệ sinh

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 chậu rửa vl-753 VT-123 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
2 Máy nước nóng nlmt vl-753 Series-N01 VT789 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
3 chậu rửa vl-753 VT-456 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
4 Máy nước nóng nlmt vl-753 Series-N01 VT78888 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
5 chậu rửa vl-753 VT-14444 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
6 chậu rửa vl-753 VT-14564 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
7 Máy nước nóng nlmt vl-753 Series-N01 VT252525 Bộ
2,300,000 VNĐ
2300000
Cộng đơn hàng: 0VNĐ
Close menu