Rắc co ren ngoài

106.300
Mã sản phẩm Quy cách (mm) Đơn giá (vnđ/m)
PPR00157 20 × 1/2” 111.000
PPR00158 25 × 3/4” 173.100

CÔNG NGHỆ

TÍNH NĂNG

Mã sản phẩm Quy cách (mm) Đơn giá (vnđ/m)
PPR00157 20 × 1/2” 111.000
PPR00158 25 × 3/4” 173.100