Sen tắm bồn G98003

8.880.000

Sen tắm bồn G98003

Đặt đứng dưới đất