Tính thử đơn hàng, đây là ứng dụng để tính đơn hàng khi có nhu cầu.

Nhằm để cho khách hàng có thể nắm được số tiền đơn hàng dự tính mua hàng.

 

Tính thử đơn hàng

Dòng sản phẩm thông dụng

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời 219 lít (V01) Bộ
9.100.000 7.280.000
7280000
2 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 198 lít (V01-18) Bộ
8.190.000 6.552.000
6552000
3 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 167 lít (V01-15) Bộ
6.830.000 5.464.000
5464000
4 Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vitosa 262 lít (V01 – 24) Series-V01 Bộ
10.920.000 8.736.000
8736000
5 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 327 lít (V01-30) Series-V01 Bộ
13.650.000 10.920.000
10920000
6 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 135 lít VITOSA (V01 – 12) Series-V01 Bộ
5.880.000 4.704.000
4704000

Ống nhựa PP-R

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Ống tránh ( Ống cong) PPR Bộ
2 Ống cách nhiệt PN 20 Series-Ống PPR Bộ
31.300
31300
3 Ống PN 10 Series-Ống PPR Bộ
24.400
24400

Thiết bị sứ vệ sinh

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Tiểu nam VU-312 Bộ
2.760.000
2760000
2 Bồn tiểu cảm ứng VU-319 Bộ
9.690.000
9690000
3 Lavabo VL-753 Bộ
1.930.000
1930000
4 Bồn tiểu cảm ứng VU-314 Bộ
4.290.000
4290000
5 Lavabo VL-520 Bộ
3.160.000
3160000
6 Lavabo VL-525 Bộ
3.280.000
3280000
7 Lavabo VL-504 Bộ
1.740.000
1740000
8 Lavabo VL-596A Bộ
2.300.000
2300000
9 Lavabo VL-902 Bộ
920.000
920000
10 Lavabo VL-403 Bộ
4.140.000
4140000
11 Lavabo VL-901 Bộ
880.000
880000
12 Lavabo VL-788 Bộ
1.420.000
1420000
13 Lavabo VL-781C Bộ
990.000
990000
14 Lavabo VL-752 Bộ
1.370.000
1370000
15 Lavabo VL-743 Bộ
1.260.000
1260000
16 Lavabo VL-669W Bộ
4.580.000
4580000
17 Lavabo VL-699 Bộ
1.980.000
1980000
18 Lavabo VL-677W Bộ
4.580.000
4580000
19 Lavabo VL-677A Bộ
1.840.000
1840000
20 Lavabo VL-670 Bộ
2.250.000
2250000
21 Lavabo VL-643 Bộ
2.240.000
2240000
22 Lavabo VL-641 Bộ
2.120.000
2120000
23 Lavabo VL-626 Bộ
1.750.000
1750000
24 Lavabo VL-598B Bộ
1.700.000
1700000
25 Lavabo VL-584 Bộ
1.320.000
1320000
26 Bàn cầu khối VT-2087 Bộ
6.220.000
6220000
27 Bàn cầu khối VT-2081 Bộ
6.260.000
6260000
28 Bàn cầu khối VT-2084 Bộ
5.880.000
5880000
29 Bàn cầu khối VT-2054 Bộ
5.880.000
5880000
30 Bàn cầu khối VT-2015 Series-Bàn cầu Bộ
5.180.000
5180000

Thiết bị sen vòi

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 167 lít (V02-15) Series-V02 Bộ
8.670.000 6.936.000
6936000
2 Máy nước nóng 167l Vitosa loại ống chịu áp cao Bộ
3 Thoát sàn chống hôi 833 Bộ
120.000
120000
4 Ống thoát chậu rửa X811 Bộ
370.000
370000
5 Xả lavabo lật X802 Bộ
260.000
260000
6 Xả lavabo nhấn X801 Bộ
290.000
290000
7 Xả lavabo nhấn X800 Bộ
410.000
410000
8 Xả tiểu nam 919 Bộ
1.170.000
1170000
9 Xả tiểu nam 918 Bộ
930.000
930000
10 Vòi tự động 108 Bộ
4.780.000
4780000
11 Vòi tự động 107 Bộ
4.780.000
4780000
12 Vòi tự động 105 Bộ
5.330.000
5330000
13 Vòi chậu lạnh mở nhấn 921 Bộ
660.000
660000
14 Vòi chậu lạnh T009 Bộ
1.020.000
1020000
15 Vòi chậu lạnh T009-1 Bộ
1.370.000
1370000
16 Vòi chậu lạnh T017 Bộ
1.370.000
1370000
17 Vòi rửa chén lạnh T012 Bộ
660.000
660000
18 Vòi rửa chén lạnh T026 Bộ
1.430.000
1430000
19 Vòi rửa chén lạnh T016 Bộ
1.370.000
1370000
20 Vòi rửa chén lạnh T013 Bộ
570.000
570000
21 Vòi rửa chén nóng lạnh G86009 Bộ
1.940.000
1940000
22 Vòi rửa chén nóng lạnh G86002 Bộ
1.230.000
1230000
23 Sen gắn tường G11313-6 Bộ
4.680.000
4680000
24 Sen gắn tường G83003 Bộ
2.530.000
2530000
25 Vòi lavabo nóng lạnh G83001 Bộ
1.980.000
1980000
26 Vòi lavabo nóng lạnh G86001 Bộ
1.370.000
1370000
27 Vòi lavabo nóng lạnh G11313-1 Bộ
3.940.000
3940000
28 Vòi lavabo nóng lạnh G11313-3 Bộ
2.870.000
2870000
29 Vòi lavabo nóng lạnh G11152 Bộ
2.590.000
2590000
30 Vòi lavabo nóng lạnh G91601-3 Bộ
2.120.000
2120000
31 Vòi lavabo nóng lạnh G21001-3 Bộ
1.640.000
1640000
32 Vòi lavabo nóng lạnh G21001-1 Bộ
2.870.000
2870000
33 Vòi lavabo nóng lạnh G11316-3 Bộ
2.120.000
2120000
34 Vòi lavabo nóng lạnh G11316-1 Bộ
3.420.000
3420000
35 Vòi lavabo nóng lạnh G11318-3 Bộ
1.710.000
1710000
36 Vòi lavabo nóng lạnh G11146 Bộ
1.710.000
1710000
37 Vòi lavabo nóng lạnh G91301-3 Bộ
2.020.000
2020000
38 Vòi lavabo nóng lạnh G91301-1 Bộ
3.070.000
3070000
39 Vòi lavabo nóng lạnh G93001-3 Bộ
2.120.000
2120000
40 Vòi lavabo nóng lạnh G93001-1 Bộ
2.660.000
2660000
41 Vòi lavabo nóng lạnh G95001-3 Bộ
1.500.000
1500000
42 Vòi rửa chén nóng lạnh G16023 Bộ
3.480.000
3480000
43 Vòi rửa chén nóng lạnh G16040 Bộ
1.840.000
1840000
44 Vòi rửa chén nóng lạnh G16048 Bộ
1.570.000
1570000
45 Vòi rửa chén nóng lạnh G16025 Bộ
2.940.000
2940000
46 Vòi rửa chén nóng lạnh G16041 Bộ
1.840.000
1840000
47 Vòi rửa chén nóng lạnh G91302 Bộ
2.940.000
2940000
48 Vòi rửa chén nóng lạnh G21002 Bộ
2.020.000
2020000
49 Vòi rửa chén nóng lạnh G91602 Bộ
3.390.000
3390000
50 Vòi rửa chén nóng lạnh G11162Z Bộ
3.210.000
3210000
51 Vòi rửa chén nóng lạnh G93002 Bộ
2.530.000
2530000
52 Vòi rửa chén nóng lạnh G95002 Bộ
1.980.000
1980000
53 Vòi lavabo nóng lạnh G11318-1 Bộ
3.070.000
3070000
54 Sen gắn tường G11320-6 Bộ
5.250.000
5250000
55 Sen gắn tường G86003 Bộ
1.910.000
1910000
56 Sen gắn tường G95003 Bộ
2.730.000
2730000
57 Sen gắn tường G11318-6 Bộ
3.820.000
3820000
58 Sen gắn tường G91603 Bộ
3.910.000
3910000
59 Sen gắn tường G91303 Bộ
2.530.000
2530000
60 Sen gắn tường G01 Bộ
4.780.000
4780000
61 Sen gắn tường G93003 Bộ
3.140.000
3140000
62 Sen gắn tường G11316-6 Bộ
3.480.000
3480000
63 Sen gắn tường G21003 Bộ
3.070.000
3070000
64 Sen cây tắm đứng G19142 Bộ
5.600.000
5600000
65 Sen cây tắm đứng G19620 Bộ
6.510.000
6510000
66 Sen cây tắm đứng G19097 Bộ
6.550.000
6550000
67 Sen cây tắm đứng G19198 Bộ
5.600.000
5600000
68 Sen cây tắm đứng G19663 Bộ
5.560.000
5560000
69 Sen cây tắm đứng G19209 Bộ
11.610.000
11610000
70 Sen cây tắm đứng G19311 Bộ
8.740.000
8740000
71 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19158-1 Bộ
10.860.000
10860000
72 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19160-1 Bộ
10.860.000
10860000
73 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19640 Bộ
8.880.000
8880000
74 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19670 Bộ
7.920.000
7920000
75 Sen âm tường G3318-8A Bộ
3.180.000
3180000
76 Sen âm tường G3318-8B Bộ
6.750.000
6750000
77 Sen âm tường G23101 Bộ
6.280.000
6280000
78 Sen âm tường G23100 Bộ
5.460.000
5460000
79 Sen âm trần G23102 Bộ
6.550.000
6550000
80 Sen âm tường G23103 Bộ
5.190.000
5190000
81 Sen tắm bồn G98004 Bộ
10.980.000
10980000
82 Sen tắm bồn G98003 Bộ
8.880.000
8880000
83 Sen cây tắm đứng G19183 Bộ
5.840.000
5840000
84 Sen cây tắm đứng G19665 Bộ
7.870.000
7870000
85 Sen cây tắm đứng G19512 Bộ
6.380.000
6380000
86 Sen cây tắm đứng G19167-1 Bộ
4.340.000
4340000
87 Sen cây tắm đứng G19626 Bộ
5.740.000
5740000
88 Sen cây tắm đứng G19675 Bộ
3.690.000
3690000
89 Sen cây tắm đứng G19149 Bộ
4.980.000
4980000
90 Sen cây tắm đứng G19506 Bộ
5.190.000
5190000
91 Sen cây tắm đứng G19026 Bộ
8.140.000
8140000
92 Vòi rửa chén nóng lạnh G11164 Bộ
3.070.000
3070000
93 Vòi lavabo nóng lạnh G11152-1 Bộ
3.070.000
3070000
94 Vòi rửa chén nóng lạnh G11147 Bộ
3.280.000
3280000
95 Củ sen tắm nóng lạnh G11146-6 Bộ
3.350.000
3350000
96 Vòi lavabo nóng lạnh 11146-1 Bộ
2.200.000
2200000

Chậu rửa Inox 304

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Chậu rửa inox 304 CR-08 Bộ
1.320.000
1320000
2 Chậu rửa inox 304 CR-15 Bộ
1.129.000
1129000
3 Chậu rửa inox 304 CR-12 Bộ
1.180.000
1180000
4 Chậu rửa inox 304 CR-02 Bộ
848.000
848000
5 Chậu rửa inox 304 CR-07 Series-chậu rửa Bộ
1.445.000
1445000
6 Chậu rửa inox 304 CR-11 Series-chậu rửa Bộ
1.089.000
1089000
7 Chậu rửa inox 304 CR-14 Series-chậu rửa Bộ
805.000
805000
8 Chậu rửa inox 304 – CR 01 Series-chậu rửa Bộ
499.000
499000
Cộng đơn hàng: 0VNĐ