Tính thử đơn hàng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Heat Pump CGK/C-22 Bộ
70.120.000
70120000
2 Heat Pump CGK/C-18 Bộ
63.744.000
63744000
3 Heat Pump CGK/C-9 Bộ
41.440.000
41440000
4 Heat Pump dân dụng CGKS-3.5 Bộ
23.710.000
23710000
5 Tấm phẳng thu nhiệt 1250mm Bộ
7.380.000
7380000
6 N05 – 300 lít Bộ
64.310.000
64310000
7 Tấm phẳng thu nhiệt Bộ
6.320.000
6320000
8 N05 – 200 lít Series-N05 Bộ
47.770.000
47770000
9 N05 – 150 lít Series-N05 Bộ
38.360.000
38360000
10 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 300 lít Series-N02 Bộ
16.216.000
16216000
11 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 240 lít Series-N02 Bộ
13.498.000
13498000
12 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 200 lít Series-N02 Bộ
11.220.000
11220000
13 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 180 lít Series-N02 Bộ
10.334.000
10334000
14 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 150 lít Series-N02 Bộ
10.430.000
10430000
15 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N02 – 120 lít Series-N02 Bộ
7.822.000
7822000
16 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 300 lít Series-N01 Bộ
15.181.000
15181000
17 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 240 lít Series-N01 Bộ
12.605.000
12605000
18 Máy nước nóng năng nượng mặt trời N01 – 200 lít Series-N01 Bộ
10.048.000
10048000
19 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 180 lít Series-N01 Bộ
9.225.000
9225000
20 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 150 lít Series-N01 Bộ
9.000.000
9000000
21 Máy nước nóng năng lượng mặt trời N01 – 120 lít Series-N01 Bộ
6.880.000
6880000

Ống và Phụ kiện nhựa PP-R

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Rắc co ren ngoài Bộ
96.500
96500
2 Van hàm ếch PPR Series-Ống PPR Bộ
150.200
150200
3 Rắc co ren trong PPR Series-Ống PPR Bộ
96.500
96500
4 Tê ren ngoài PPR Series-Ống PPR Bộ
43.100
43100
5 Tê ren trong PPR Series-Ống PPR Bộ
43.100
43100
6 Co ren ngoài PPR Series-Ống PPR Bộ
59.500
59500
7 Co ren trong PPR Series-Ống PPR Bộ
42.400
42400
8 Co 90° PPR Series-Ống PPR Bộ
5.900
5900
9 Ống PN 20 Series-Ống PPR Bộ
28.900
28900
10 Ống PN 10 Series-Ống PPR Bộ
23.400
23400
11 Nối ren ngoài PPR Series-Ống PPR 86bad26b936d Bộ
48.100
48100
12 Nối ren trong PPR Series-Ống PPR 58d919a63a83 Bộ
13 Côn thu PPR Series-Ống PPR 1b3c542b9303 Bộ
5.000
5000
14 Tê đều PPR Series-Ống PPR c017ba03ca1d Bộ
6.900
6900
15 Nối trơn PPR Series-Ống PPR b09532e0f4d5 Bộ
3.400
3400
16 Lơi 45° PPR Series-Ống PPR b9a7f4f31c22 Bộ
5.000
5000

Thiết bị sứ vệ sinh

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Bàn cầu khối: VT-2030 Series-Bàn cầu VT-2076A-1-1 Bộ
5.880.000
5880000
2 Bàn cầu khối: VT-2076 Series-Bàn cầu VT-2076A-1 Bộ
6.980.000
6980000
3 Bàn cầu khối: VT-2015 Series-Bàn cầu VT-2015 Bộ
5.180.000
5180000
4 Bàn cầu khối: VT-2054 Series-Bàn cầu VT-2054 Bộ
5.880.000
5880000
5 Bàn cầu khối: VT-2085 Series-Bàn cầu VT-2085 Bộ
6.220.000
6220000
6 Bàn cầu khối: VT-2076A Series-Bàn cầu VT-2076A Bộ
9.700.000
9700000
7 Bàn cầu khối: VT-2091 Series-Bàn cầu VT-2081 Bộ
6.000.000 3.600.000
3600000
8 Bàn cầu khối: VT-2081 Series-Bàn cầu VT-2081 Bộ
6.260.000
6260000
9 Bàn cầu khối: VT-2087 Series-Bàn cầu VT-2087 Bộ
6.220.000
6220000
10 Bàn cầu điện tử: VT-2896 Series-Bàn cầu VT-2896 Bộ
41.980.000
41980000
11 VT-2040 Series-Bàn cầu VT-2040 Bộ
7.080.000 4.248.000
4248000
12 VT-2074 Series-Bàn cầu VT-2074 Bộ
5.720.000
5720000
13 Chậu treo tường: VL-596B Series-chậu rửa VL-596B Bộ
2.300.000
2300000
14 Bàn cầu khối: VT-2046 Series-Bàn cầu VT-2046 Bộ
8.720.000 5.232.000
5232000
15 Bàn cầu khối: VT-2089 VT-2089 Bộ
8.180.000 4.908.000
4908000
16 Bàn cầu khối: VT-2084 Series-Bàn cầu VT-2084 Bộ
7.200.000
7200000
17 Chậu đặt bán âm dương: VL-752 Series-Bàn cầu VL -752 Bộ
1.370.000
1370000
18 VL-753 Series-chậu rửa VL- 753 Bộ
1.930.000
1930000
19 VL-742 Series-chậu rửa VL- 742 Bộ
1.140.000
1140000
20 VL-743 Series-chậu rửa VL- 743 Bộ
1.260.000
1260000
21 VL-677W Series-chậu rửa VL- 677W Bộ
4.580.000
4580000
22 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-643 Series-chậu rửa VL- 643 Bộ
2.240.000 1.120.000
1120000
23 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-641 Series-chậu rửa VL- 641 Bộ
2.120.000 1.060.000
1060000
24 VL-669W Series-chậu rửa VL- 699W Bộ
4.580.000
4580000
25 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-699 Series-chậu rửa VL- 699 Bộ
1.980.000
1980000
26 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-677B Series-chậu rửa VL- 677B Bộ
2.120.000
2120000
27 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-677A Series-chậu rửa VL- 677A Bộ
1.840.000
1840000
28 Chậu treo tường: VL-902 Series-chậu rửa VL- 902 Bộ
920.000
920000
29 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-670 Series-chậu rửa VL- 670 Bộ
2.250.000
2250000
30 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-626 Series-chậu rửa VL- 626 Bộ
1.750.000 1.050.000
1050000
31 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-584 Series-chậu rửa VL- 584 Bộ
1.320.000 924.000
924000
32 Chậu treo tường: VL-901 Series-chậu rửa VL- 901 Bộ
880.000
880000
33 Chậu treo tường: VL-596A Series-chậu rửa VL- 596A Bộ
2.300.000
2300000
34 Bàn cầu khối: VT-2088 Series-Bàn cầu VT - 2088 Bộ
6.540.000 3.924.000
3924000
35 Bàn cầu khối: VT-2069 Series-Bàn cầu VT-2069 Bộ
6.880.000 4.128.000
4128000
36 Bồn tiểu cảm ứng: VU-319 Series-Bồn tiểu VU-319 Bộ
9.690.000
9690000
37 Bồn tiểu cảm ứng: VU-314 Series-Bồn tiểu VU-314 Bộ
4.290.000
4290000
38 Bồn tiểu: VU-312 Series-Bồn tiểu VU-312 Bộ
2.760.000
2760000
39 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-680B Series-chậu rửa VL- 781B-1-5-2 Bộ
2.500.000
2500000
40 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-674 Series-chậu rửa VL- 781B-1-5-1 Bộ
2.400.000
2400000
41 Chậu rửa đặt dương bàn: VL-635 Series-chậu rửa VL- 781B-1-5 Bộ
2.400.000
2400000
42 Chậu treo tường: VL-520 Series-chậu rửa VL- 781B-1-4 Bộ
3.160.000
3160000
43 Chậu treo tường: VL-597A Series-chậu rửa VL- 781B-1-3 Bộ
2.460.000
2460000
44 Chậu treo tường: VL-525 Series-chậu rửa VL- 781B-1-2 Bộ
3.280.000
3280000
45 VL-504 Series-chậu rửa VL- 781B-1-1 Bộ
1.740.000
1740000
46 Chậu treo tường: VL-598B Series-chậu rửa VL- 781B-1 Bộ
1.700.000
1700000
47 Chậu treo tường: VL-597B Series-chậu rửa VL- 781B Bộ
2.460.000
2460000
48 Chậu rửa đặt âm bàn: VL-781B Series-chậu rửa VL- 781B Bộ
990.000
990000
49 Bồn hò: VL-403 Series-chậu rửa VL -403 Bộ
4.140.000
4140000
50 Chậu rửa đặt âm bàn: VL-788 Series-chậu rửa VL -788 Bộ
1.420.000
1420000
51 Chậu rửa đặt âm bàn: VL-781A Series-chậu rửa VL- 781A Bộ
960.000
960000

Sen vòi phòng tắm

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Vòi lavabo: G928 Series-Sen vòi Bộ
2.120.000
2120000
2 G921 Series-Sen vòi Bộ
660.000
660000
3 G927 Series-Sen vòi Bộ
1.570.000
1570000
4 Vòi lavabo: G929 Series-Sen vòi Bộ
2.120.000
2120000
5 Vòi lavabo: G925 Series-Sen vòi Bộ
1.310.000
1310000
6 Vòi lavabo: G931 Series-Sen vòi Bộ
2.120.000
2120000
7 Vòi lavabo cảm ứng: G108 Series-Sen vòi Bộ
4.780.000
4780000
8 Vòi lavabo cảm ứng: G107 Series-Sen vòi Bộ
4.780.000
4780000
9 Vòi lavabo: G009 Series-Sen vòi Bộ
1.020.000
1020000
10 Vòi lavabo: G009-1 Series-Sen vòi Bộ
1.370.000
1370000
11 Vòi bếp: G012 Series-Sen vòi Bộ
660.000
660000
12 Vòi lavabo: G017 Bộ
1.370.000
1370000
13 Vòi bếp: G023 Series-Sen vòi Bộ
1.170.000
1170000
14 Vòi bếp: G016 Series-Sen vòi Bộ
1.370.000
1370000
15 Vòi lavabo: G005 Series-Sen vòi Bộ
960.000
960000
16 Vòi bếp: G013 Series-Sen vòi Bộ
570.000
570000
17 Vòi bếp: G026 Series-Sen vòi Bộ
1.430.000
1430000
18 Vòi bếp nóng lạnh: G86009 Series-Sen vòi G86009 Bộ
1.940.000
1940000
19 Vòi bếp nóng lạnh: G87009 Series-Sen vòi G87009 Bộ
1.940.000
1940000
20 Vòi bếp nóng lạnh: G86002 Series-Sen vòi G86002 Bộ
1.230.000
1230000
21 G86006 Series-Sen vòi G11316-1-1-1-1 Bộ
1.340.000
1340000
22 G87006 Series-Sen vòi G11316-1-1-1 Bộ
1.340.000
1340000
23 G87003 Series-Sen vòi G11146-6-1-1-1 Bộ
1.790.000
1790000
24 G11320-6 Series-Sen vòi G11146-6-1-1 Bộ
5.250.000
5250000
25 Sen bồn tắm G98003 Series-Sen vòi G19665-1-1 Bộ
8.880.000
8880000
26 Sen cây G19512 Series-Sen vòi G19665-1 Bộ
6.380.000
6380000
27 Sen cây G19506 G19026-1 Bộ
5.190.000
5190000
28 G11318-8 Series-Sen vòi G11318-1-1 Bộ
4.510.000
4510000
29 Sen cây G19659 Series-Sen vòi G19183-1 Bộ
6.610.000
6610000
30 G11313-3 Series-Sen vòi G11316-1-1 Bộ
3.420.000
3420000
31 G11313-6 Series-Sen vòi G11146-6-1 Bộ
4.680.000
4680000
32 G21004 Series-Sen vòi G91303-1 Bộ
2.120.000
2120000
33 G 01 Series-Sen vòi G95003-1 Bộ
4.780.000
4780000
34 Vòi lavabo cảm ứng: S105 Bộ
5.330.00015.330.000
5330000
35 Vòi lavabo cảm ứng: S107 Bộ
4.780.000
4780000
36 Sen âm tường: G23102 Series-Sen vòi G23100-2 Bộ
6.550.000
6550000
37 Sen âm tường: G23100 G23100-1 Bộ
5.460.000
5460000
38 G21001-1 Series-Sen vòi G21001-1-1 Bộ
2.870.000
2870000
39 Sen cây chỉnh nhiệt độ: G19158-1 Series-Sen vòi G19158-1 Bộ
5.600.000
5600000
40 Sen cây G19675 Series-Sen vòi G19675 Bộ
3.690.000
3690000
41 G91304 Series-Sen vòi G91303 Bộ
1.910.000
1910000
42 G86003 Series-Sen vòi G86003 Bộ
1.910.000
1910000
43 G95003 Series-Sen vòi G95003 Bộ
2.730.000
2730000
44 Sen cây G19198 Series-Sen vòi G19198 Bộ
5.600.000
5600000
45 G93001-1 Series-Sen vòi G93001-1 Bộ
2.660.000
2660000
46 Vòi bếp nóng lạnh: G93002 Series-Sen vòi G93002 Bộ
2.530.000
2530000
47 G93003 Series-Sen vòi G93003 Bộ
3.140.000
3140000
48 Sen cây G19097 Series-Sen vòi G19097 Bộ
6.550.000
6550000
49 G93001-3 Series-Sen vòi G93001-3 Bộ
2.120.000
2120000
50 G95001-1 Series-Sen vòi G95001-1 Bộ
2.870.000
2870000
51 G95004 Series-Sen vòi G95004 Bộ
2.120.000
2120000
52 G95001-3 Series-Sen vòi G95001-3 Bộ
1.500.000
1500000
53 Vòi bếp nóng lạnh: G95002 Series-Sen vòi G95002 Bộ
1.980.000
1980000
54 Sen cây G19089 Series-Sen vòi G19089 Bộ
3.690.000
3690000
55 Sen âm tường: G3318-8A Series-Sen vòi G3318-8A Bộ
3.180.000
3180000
56 G91301-1 Series-Sen vòi G91301-1 Bộ
3.070.000
3070000
57 G91301-3 Series-Sen vòi G91301- 3 Bộ
2.020.000
2020000
58 Vòi bếp nóng lạnh: G91302 Series-Sen vòi G91302 Bộ
2.940.000
2940000
59 Sen cây G19663 Series-Sen vòi G19663 Bộ
5.560.000
5560000
60 Sen cây chỉnh nhiệt độ: G19160-1 Series-Sen vòi G19160-1 Bộ
10.860.000
10860000
61 Sen cây G19620 Series-Sen vòi G19620 Bộ
6.510.000
6510000
62 Sen cây G19183 Series-Sen vòi G19183 Bộ
5.840.000
5840000
63 Sen cây G19311 Series-Sen vòi G19311 Bộ
8.740.000
8740000
64 G21001-3 Series-Sen vòi G21001-3 Bộ
1.640.000
1640000
65 Vòi bếp nóng lạnh: G11147 Series-Sen vòi G11147 Bộ
3.280.000
3280000
66 Vòi bếp nóng lạnh: G21002 G21002 Bộ
2.020.000
2020000
67 Sen cây G19142 Series-Sen vòi G19142 Bộ
5.600.000
5600000
68 G91601-3 Series-Sen vòi G91601-3 Bộ
2.120.000
2120000
69 Vòi bếp nóng lạnh: G91602 Series-Sen vòi G91602 Bộ
3.390.000
3390000
70 G01 Series-Sen vòi G01 Bộ
4.780.000
4780000
71 G91603 Series-Sen vòi G91603 Bộ
3.910.000
3910000
72 G11313-1 Series-Sen vòi G11316-1 Bộ
3.420.000
3420000
73 G11316-1 Series-Sen vòi G11316-1 Bộ
3.420.000
3420000
74 G11318-1 Series-Sen vòi G11318-1 Bộ
3.480.000
3480000
75 G11318-3 Series-Sen vòi G11318-3 Bộ
1.710.000
1710000
76 G11318-6 Series-Sen vòi G11318-6 Bộ
3.820.000
3820000
77 G11146-1 Series-Sen vòi G11146-1 Bộ
2.200.000
2200000
78 G11146 Series-Sen vòi G11146 Bộ
1.710.000
1710000
79 G11146-6 Series-Sen vòi G11146-6 Bộ
3.350.000
3350000
80 G83001 Series-Sen vòi G83001 Bộ
1.980.000
1980000
81 G11316-3 Series-Sen vòi G11316-3 Bộ
2.120.000
2120000
82 G11316-6 Series-Sen vòi G11316-6 Bộ
3.480.000
3480000
83 G86001 Series-Sen vòi G86001 Bộ
1.370.000
1370000
84 G21003 Series-Sen vòi G21003 Bộ
3.070.000
3070000
85 Sen cây chỉnh nhiệt độ: G19640 Series-Sen vòi G19640 Bộ
8.880.000
8880000
86 Sen cây chỉnh nhiệt độ: G19670 Series-Sen vòi G19670 Bộ
7.920.000
7920000
87 Sen âm tường: G23103 Series-Sen vòi G23103 Bộ
5.190.000
5190000
88 Sen âm tường: G23101 Series-Sen vòi G23101 Bộ
6.280.000
6280000
89 G83003 G83003 Bộ
2.530.000
2530000
90 Sen âm tường: G3318-8B Series-Sen vòi G3318-8B Bộ
6.750.000
6750000
91 G11152-1 Series-Sen vòi G11152-1 Bộ
3.070.000
3070000
92 G11152 Series-Sen vòi G11152 Bộ
2.590.000
2590000
93 Vòi bếp nóng lạnh: G11162Z Series-Sen vòi G11162Z Bộ
3.210.000
3210000
94 Sen cây G19097-1 Series-Sen vòi G19209 Bộ
11.610.000
11610000
95 Vòi bếp nóng lạnh: G16025 Series-Sen vòi G16025 Bộ
2.940.000
2940000
96 Vòi bếp nóng lạnh: G16041 Series-Sen vòi G16041 Bộ
1.840.000
1840000
97 Vòi bếp nóng lạnh: G16040 Series-Sen vòi G16040 Bộ
1.840.000
1840000
98 Vòi bếp nóng lạnh: G16048 Series-Sen vòi G16048 Bộ
1.570.000
1570000
99 Vòi bếp nóng lạnh: G11164 Series-Sen vòi G11164 Bộ
2.120.000
2120000
100 Vòi bếp nóng lạnh: G16023 Series-Sen vòi G16023 Bộ
3.480.000
3480000
101 Sen cây G19665 Series-Sen vòi G19665 Bộ
7.870.000
7870000
102 Sen cây G19026 Series-Sen vòi G19026 Bộ
8.140.000
8140000
103 Sen cây G19149 Series-Sen vòi G19149 Bộ
4.980.000
4980000
104 Sen cây G19626 Series-Sen vòi G19626 Bộ
5.740.000
5740000
Cộng đơn hàng: 0VNĐ