Tính thử đơn hàng, đây là ứng dụng để tính đơn hàng khi có nhu cầu.

Nhằm để cho khách hàng có thể nắm được số tiền đơn hàng dự tính mua hàng.

 

Tính thử đơn hàng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Máy tắm năng lượng mặt trời 327 lít (V01P-30) Series-N01 Bộ
13.650.000
13650000
2 Máy nước nóng năng lượng mặt trời ruột nhựa PPR 167 lít Bộ
8.670.000
8670000
3 Máy nước nóng năng lượng mặt trời ruột nhựa PPR 198 lít Bộ
10.400.000
10400000
4 Máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời 240 lít (V01P-24) Bộ
10.920.000
10920000
5 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 219 lít (V01P -20) Bộ
9.100.000
9100000
6 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 198 lít (V01P-18) Bộ
8.190.000
8190000
7 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 135 lít (V01P-12) Bộ
5.880.000
5880000
8 Bộ máy tấm phẳng chịu áp 300 lít (V05-300) Bộ
48.080.000
48080000
9 Bộ máy tắm phẳng chịu áp 200 lít (V05-200) Bộ
31.830.000
31830000
10 Ống thủy tinh thu nhiệt phi 58 Bộ
0
0
11 Tủ điện điều khiển nước nóng Bộ
0
0
12 Hệ nước nóng thu nhiệt dạng ống thủy tinh Bộ
0
0
13 Hệ nước nóng thu nhiệt dạng tấm phẳng Bộ
0
0
14 Hệ nước nóng công suất 5000 lít/ ngày Bộ
0
0
15 Hệ nước nóng công suất 1000 lít/ ngày Bộ
0
0
16 Hệ nước nóng công suất 2000 lít/ ngày Bộ
17 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 262 lít (V02-24) Bộ
13.860.000
13860000
18 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 327l (V02-30) Bộ
17.330.000
17330000
19 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 219 lít (V02-20 ) Bộ
11.550.000
11550000
20 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 198 lít (V02-18 ) Bộ
10.400.000
10400000
21 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 167 lít (V02-15) Bộ
8.670.000
8670000
22 Ống ty INOX SUS304 – 25 Bộ
50.800
50800
23 Zoăng trắng Silicon 25 bên trong Bộ
7.600
7600
24 Zoăng đen Silicon 58 bên ngoài Bộ
3.800
3800
25 Zoăng trắng Silicon 58 bên trong Bộ
8.900
8900
26 Chén nhựa gối đỡ ống Bộ
5.100
5100
27 Giá đỡ giàn năng lượng – INOX SUS430 Bộ
1.804.000
1804000
28 Giá đỡ giàn năng lượng – Khung Nhôm (V03) Bộ
2.308.000
2308000
29 Bình bảo ôn riêng lẻ – Series V02 Bộ
4.615.000
4615000
30 Bình bảo ôn riêng lẻ – Series V01P Bộ
4.020.000
4020000
31 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 167 lít (V01P-15) Bộ
6.830.000
6830000
32 Điện trở gia nhiệt Bộ
2.000.000
2000000
33 Giàn ống thủy tinh thu nhiệt Bộ
12.600.000
12600000
34 DÒNG CAO CẤP – NHÃN HIỆU VITOSA Bộ
10.833.000 7.800.000
7800000
35 Heat Pump CGK/C-22 Bộ
70.120.000
70120000
36 Heat Pump CGK/C-18 Bộ
63.744.000
63744000
37 Heat Pump CGK/C-9 Bộ
41.440.000
41440000
38 Heat Pump dân dụng Bộ
32.023.000
32023000
39 Tấm phẳng thu nhiệt Bộ
6.320.000
6320000
40 Bộ máy tấm phẳng chịu áp 150 lít (V05-150) Series-N05 Bộ
29.080.000 28.280.000
28280000
41 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 135l (V02-12) Series-N02 Bộ
7.350.000
7350000

Ống nhựa PP-R

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Tê thu PPR Bộ
11.400
11400
2 Ống tránh ( Ống cong) PPR Bộ
100000
3 Nút bịt hàn PPR Bộ
3.500
3500
4 Rắc co nhựa PPR Bộ
41.900
41900
5 Van cửa đồng Bộ
223.200
223200
6 Keo cắt ống loại nhỏ Bộ
185.000
185000
7 Rắc co ren ngoài Bộ
106.300
106300
8 Van hàm ếch PPR Series-Ống PPR Bộ
165.200
165200
9 Rắc co ren trong PPR Series-Ống PPR Bộ
100.400
100400
10 Tê ren ngoài PPR Series-Ống PPR Bộ
56.800
56800
11 Tê ren trong PPR Series-Ống PPR Bộ
46.500
46500
12 Co ren ngoài PPR Series-Ống PPR Bộ
64.400
64400
13 Co ren trong PPR Series-Ống PPR Bộ
45.800
45800
14 Co 90° PPR Series-Ống PPR Bộ
6.400
6400
15 Ống PN 20 Series-Ống PPR Bộ
31.300
31300
16 Ống PN 10 Series-Ống PPR Bộ
24.400
24400
17 Nối ren ngoài PPR Series-Ống PPR 86bad26b936d Bộ
52.000
52000
18 Nối ren trong PPR Series-Ống PPR 58d919a63a83 Bộ
41.100
41100
19 Côn thu PPR Series-Ống PPR 1b3c542b9303 Bộ
5.500
5500
20 Tê đều PPR Series-Ống PPR c017ba03ca1d Bộ
7.500
7500
21 Nối trơn PPR Series-Ống PPR b09532e0f4d5 Bộ
3.600
3600
22 Lơi 45° PPR Series-Ống PPR b9a7f4f31c22 Bộ
5.500
5500
23 Máy hàn nhiệt PPR VT-WM-04 Only Series-thiết bị dụng cụ VT-WM-04 only Bộ
1.750.000
1750000
24 Máy hàn nhiệt PPR VT-WM-06set VT-WM-06 SET Bộ
1.060.000
1060000

Thiết bị sứ vệ sinh

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Tiểu nam VU-312 Bộ
2.760.000
2760000
2 Bồn tiểu cảm ứng VU-319 Bộ
9.690.000
9690000
3 Lavabo VL-753 Bộ
1.930.000
1930000
4 Bồn tiểu cảm ứng VU-314 Bộ
4.290.000
4290000
5 Lavabo VL-520 Bộ
3.160.000
3160000
6 Lavabo VL-525 Bộ
3.280.000
3280000
7 Lavabo VL-504 Bộ
1.740.000
1740000
8 Lavabo VL-596A Bộ
2.300.000
2300000
9 Lavabo VL-902 Bộ
920.000
920000
10 Lavabo VL-403 Bộ
4.140.000
4140000
11 Lavabo VL-901 Bộ
880.000
880000
12 Lavabo VL-788 Bộ
1.420.000
1420000
13 Lavabo VL-781C Bộ
990.000
990000
14 Lavabo VL-752 Bộ
1.370.000
1370000
15 Lavabo VL-743 Bộ
1.260.000
1260000
16 Lavabo VL-669W Bộ
4.580.000
4580000
17 Lavabo VL-699 Bộ
1.980.000
1980000
18 Lavabo VL-677W Bộ
4.580.000
4580000
19 Lavabo VL-677A Bộ
1.840.000
1840000
20 Lavabo VL-670 Bộ
2.250.000
2250000
21 Lavabo VL-643 Bộ
2.240.000
2240000
22 Lavabo VL-641 Bộ
2.120.000
2120000
23 Lavabo VL-626 Bộ
1.750.000
1750000
24 Lavabo VL-598B Bộ
1.700.000
1700000
25 Lavabo VL-584 Bộ
1.320.000
1320000
26 Bàn cầu khối VT-2087 Bộ
6.220.000
6220000
27 Bàn cầu khối VT-2081 Bộ
6.260.000
6260000
28 Bàn cầu khối VT-2084 Bộ
5.880.000
5880000
29 Bàn cầu khối VT-2054 Bộ
5.880.000
5880000
30 Bàn cầu khối VT-2015 Series-Bàn cầu Bộ
5.180.000
5180000

Thiết bị sen vòi

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Máy tắm năng lượng mặt trời 327 lít (V01P-30) Series-N01 Bộ
13.650.000
13650000
2 Thoát sàn chống hôi 833 Bộ
120.000
120000
3 Ống thoát chậu rửa X811 Bộ
370.000
370000
4 Xả lavabo lật X802 Bộ
260.000
260000
5 Xả lavabo nhấn X801 Bộ
290.000
290000
6 Xả lavabo nhấn X800 Bộ
410.000
410000
7 Xả tiểu nam 919 Bộ
1.170.000
1170000
8 Xả tiểu nam 918 Bộ
930.000
930000
9 Vòi tự động 108 Bộ
4.780.000
4780000
10 Vòi tự động 107 Bộ
4.780.000
4780000
11 Vòi tự động 105 Bộ
5.330.000
5330000
12 Vòi chậu lạnh mở nhấn 921 Bộ
660.000
660000
13 Vòi chậu lạnh T009 Bộ
1.020.000
1020000
14 Vòi chậu lạnh T009-1 Bộ
1.370.000
1370000
15 Vòi chậu lạnh T017 Bộ
1.370.000
1370000
16 Vòi rửa chén lạnh T012 Bộ
660.000
660000
17 Vòi rửa chén lạnh T026 Bộ
1.430.000
1430000
18 Vòi rửa chén lạnh T016 Bộ
1.370.000
1370000
19 Vòi rửa chén lạnh T013 Bộ
570.000
570000
20 Vòi rửa chén nóng lạnh G86009 Bộ
1.940.000
1940000
21 Vòi rửa chén nóng lạnh G86002 Bộ
1.230.000
1230000
22 Sen gắn tường G11313-6 Bộ
4.680.000
4680000
23 Sen gắn tường G83003 Bộ
2.530.000
2530000
24 Vòi lavabo nóng lạnh G83001 Bộ
1.980.000
1980000
25 Vòi lavabo nóng lạnh G86001 Bộ
1.370.000
1370000
26 Vòi lavabo nóng lạnh G11313-1 Bộ
3.940.000
3940000
27 Vòi lavabo nóng lạnh G11313-3 Bộ
2.870.000
2870000
28 Vòi lavabo nóng lạnh G11152 Bộ
2.590.000
2590000
29 Vòi lavabo nóng lạnh G91601-3 Bộ
2.120.000
2120000
30 Vòi lavabo nóng lạnh G21001-3 Bộ
1.640.000
1640000
31 Vòi lavabo nóng lạnh G21001-1 Bộ
2.870.000
2870000
32 Vòi lavabo nóng lạnh G11316-3 Bộ
2.120.000
2120000
33 Vòi lavabo nóng lạnh G11316-1 Bộ
3.420.000
3420000
34 Vòi lavabo nóng lạnh G11318-3 Bộ
1.710.000
1710000
35 Vòi lavabo nóng lạnh G11146 Bộ
1.710.000
1710000
36 Vòi lavabo nóng lạnh G91301-3 Bộ
2.020.000
2020000
37 Vòi lavabo nóng lạnh G91301-1 Bộ
3.070.000
3070000
38 Vòi lavabo nóng lạnh G93001-3 Bộ
2.120.000
2120000
39 Vòi lavabo nóng lạnh G93001-1 Bộ
2.660.000
2660000
40 Vòi lavabo nóng lạnh G95001-3 Bộ
1.500.000
1500000
41 Vòi rửa chén nóng lạnh G16023 Bộ
3.480.000
3480000
42 Vòi rửa chén nóng lạnh G16040 Bộ
1.840.000
1840000
43 Vòi rửa chén nóng lạnh G16048 Bộ
1.570.000
1570000
44 Vòi rửa chén nóng lạnh G16025 Bộ
2.940.000
2940000
45 Vòi rửa chén nóng lạnh G16041 Bộ
1.840.000
1840000
46 Vòi rửa chén nóng lạnh G91302 Bộ
2.940.000
2940000
47 Vòi rửa chén nóng lạnh G21002 Bộ
2.020.000
2020000
48 Vòi rửa chén nóng lạnh G91602 Bộ
3.390.000
3390000
49 Vòi rửa chén nóng lạnh G11162Z Bộ
3.210.000
3210000
50 Vòi rửa chén nóng lạnh G93002 Bộ
2.530.000
2530000
51 Vòi rửa chén nóng lạnh G95002 Bộ
1.980.000
1980000
52 Vòi lavabo nóng lạnh G11318-1 Bộ
3.070.000
3070000
53 Sen gắn tường G11320-6 Bộ
5.250.000
5250000
54 Sen gắn tường G86003 Bộ
1.910.000
1910000
55 Sen gắn tường G95003 Bộ
2.730.000
2730000
56 Sen gắn tường G11318-6 Bộ
3.820.000
3820000
57 Sen gắn tường G91603 Bộ
3.910.000
3910000
58 Sen gắn tường G91303 Bộ
2.530.000
2530000
59 Sen gắn tường G01 Bộ
4.780.000
4780000
60 Sen gắn tường G93003 Bộ
3.140.000
3140000
61 Sen gắn tường G11316-6 Bộ
3.480.000
3480000
62 Sen gắn tường G21003 Bộ
3.070.000
3070000
63 Sen cây tắm đứng G19142 Bộ
5.600.000
5600000
64 Sen cây tắm đứng G19620 Bộ
6.510.000
6510000
65 Sen cây tắm đứng G19097 Bộ
6.550.000
6550000
66 Sen cây tắm đứng G19198 Bộ
5.600.000
5600000
67 Sen cây tắm đứng G19663 Bộ
5.560.000
5560000
68 Sen cây tắm đứng G19209 Bộ
11.610.000
11610000
69 Sen cây tắm đứng G19311 Bộ
8.740.000
8740000
70 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19158-1 Bộ
10.860.000
10860000
71 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19160-1 Bộ
10.860.000
10860000
72 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19640 Bộ
8.880.000
8880000
73 Sen cây chỉnh nhiệt độ G19670 Bộ
7.920.000
7920000
74 Sen âm tường G3318-8A Bộ
3.180.000
3180000
75 Sen âm tường G3318-8B Bộ
6.750.000
6750000
76 Sen âm tường G23101 Bộ
6.280.000
6280000
77 Sen âm tường G23100 Bộ
5.460.000
5460000
78 Sen âm trần G23102 Bộ
6.550.000
6550000
79 Sen âm tường G23103 Bộ
5.190.000
5190000
80 Sen tắm bồn G98004 Bộ
10.980.000
10980000
81 Sen tắm bồn G98003 Bộ
8.880.000
8880000
82 Sen cây tắm đứng G19183 Bộ
5.840.000
5840000
83 Sen cây tắm đứng G19665 Bộ
7.870.000
7870000
84 Sen cây tắm đứng G19512 Bộ
6.380.000
6380000
85 Sen cây tắm đứng G19167-1 Bộ
4.340.000
4340000
86 Sen cây tắm đứng G19626 Bộ
5.740.000
5740000
87 Sen cây tắm đứng G19675 Bộ
3.690.000
3690000
88 Sen cây tắm đứng G19149 Bộ
4.980.000
4980000
89 Sen cây tắm đứng G19506 Bộ
5.190.000
5190000
90 Sen cây tắm đứng G19026 Bộ
8.140.000
8140000
91 Vòi rửa chén nóng lạnh G11164 Bộ
3.070.000
3070000
92 Vòi lavabo nóng lạnh G11152-1 Bộ
3.070.000
3070000
93 Vòi rửa chén nóng lạnh G11147 Bộ
3.280.000
3280000
94 Củ sen tắm nóng lạnh G11146-6 Bộ
3.350.000
3350000
95 Vòi lavabo nóng lạnh 11146-1 Bộ
2.200.000
2200000

Chậu rửa Inox 304

Vui lòng kéo sang phải để xem thêm thông tin bảng

STT Tên sản phẩm Dòng sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Chậu rửa inox 304 CR-08 Bộ
1.320.000
1320000
2 Chậu rửa inox 304 CR-15 Bộ
1.129.000
1129000
3 Chậu rửa inox 304 CR-12 Bộ
1.180.000
1180000
4 Chậu rửa inox 304 CR-02 Bộ
848.000
848000
5 Chậu rửa inox 304 CR-07 Series-chậu rửa Bộ
1.445.000
1445000
6 Chậu rửa inox 304 CR-11 Series-chậu rửa Bộ
1.089.000
1089000
7 Chậu rửa inox 304 CR-14 Series-chậu rửa Bộ
805.000
805000
8 Chậu rửa inox 304 – CR 01 Series-chậu rửa Bộ
499.000
499000
Cộng đơn hàng: 0VNĐ